Vijas tilta pārbūve valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene – Valka km 15,33