Ventas tilta atjaunošana autoceļā P118 Kuldīgas apvedceļš 6.90 km