Valsts vietējo autoceļu V977 Madliena – Aderkaši posma km 0,047 – 12,635 un V918 Zemkopības institūts – Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela) posma km 0,016 – 1,580 segumu atjaunošana