Valsts vietējo autoceļu V971 Lielvārde – Rozītes posma 0.025 – 2.385 km un V974 Dzelmes – Veckrape posma 0.030 – 5.615 km segumu atjaunošana