Valsts vietējo autoceļu V782 Jēkabpils – Antūži – Medņi posma km 1.075 – 5.250 un V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde posma km 32.120 – 32.975 segumu atjaunošana