Valsts vietējo autoceļu V459 Pleševa – Čilipīne – Kudreva posma km 0,00 – 3,35 un V493 Ruskulova – Bērzpils posma km 17,18 – 31,51 seguma atjaunošana