Valsts vietējo autoceļu V173 Virķēni – Meizakila posma km 14.323-22.379, V229 Vecbilska – Cirgaļi posma km 1.184-8.525 un V175 Rūjiena – Igaunijas robeža posma km 3.079-12.135 seguma atjaunošana