Valsts vietējo autoceļu V1402 Stende – Sabile – Pūces posma 15,73 – 17,80 km un V1435 Līgas – Zentene – Rideļi posma 4,14 – 5,92 km seguma atjaunošana