Valsts vietējo autoceļu V1290 Kuldīga – Basi posma km 0.155 – 4.000 un V1298 Gaiķi – Kabile posma km 0.000 – 2.970 segumu atjaunošana