Valsts vietējo autoceļu segumu atjaunošana (autoceļi V956, V782, V795, V606, V618, V620) (2 līgumi)