Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana Vizdemes reģionā