Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana Vidzemes reģionā