Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana Latgales reģionā (autoceļi V678, V751, V753, V754, V761, V682)