Valsts vietējās nozīmes autoceļa V972 Madliena-Lēdmane km 0,0-9,345; km 10,105-11,900 seguma uzturēšanas darbi