Valsts vietējas nozīmes autoceļa V754 Līvāni – Gavartiene – Steķi km 0,1 – km 6,0 seguma uzturēšanas darbi