Valsts vietējās nozīmes autoceļa V286 Kūdums – Daibe – Pīpeņi 3,250 – 10,090 km seguma uzturēšanas darbi