valsts vietējās nozīmes autoceļa V2 Pievadceļš autoceļam V1 Rāmava-Baloži 1,900 – 3,130 km seguma atjaunošana