Valsts vietējas nozīmes autoceļa V16 K.Ulmaņa gatve – Silnieki km 0,0-1,474 seguma uzturēšanas darbi