Valsts vietējā autoceļa V960 Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei posma km 0,000-1,000 un valsts vietējā autoceļa V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde posma km 49,060-49,660 seguma atjaunošana