Valsts vietējā autoceļa V695 Daugavpils – Birkineļi – Smeline posma km 2,11 – 2,79 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība