Valsts vietējā autoceļa V628 Piedruja – Indra – Robežnieki – Nauļāni – Asūne posma km 4,975 – 8,685 seguma atjaunošana