Valsts vietējā autoceļa V512 Ploski – Nirza km 0,350 – 0,690; km 2,830 – 2,690 un km 9,450 – 9,720 apgaismojuma ikdienas uzturēšana