Valsts vietējā autoceļa V424 Gulbene – Jaungulbene posma km 0,00-6,54 un valsts vietējā autoceļa V425 Pievedceļš Stāķiem posma km 0,00-1,08 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība; valsts vietējā autoceļa V429 Rimstavas – Ušuri posma km 0,00-2,00 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība