Valsts vietējā autoceļa V187 Valmiera – Rauna posma km 10,435 – 26,850 seguma atjaunošana