Valsts vietējā autoceļa V187 posma 10,44–12,62 km, reģionālā autoceļa P49 posma 29,55–32,82 km un reģionālā autoceļa P91 posma 2,05–3,23 km pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (3 līgumi)