Valsts vietējā autoceļa V164 Igaunijas robeža – Mazsalaca – Vilzēni – Dikļi posma 0,00-17,44km segas atjaunošanas un pastiprināšanas būvprojekta izstrāde