Valsts vietējā autoceļa V1221 Rucava – Pape posma 0,000 – 7,100 km un valsts vietējā autoceļa V1218 Bārta – Kalēti – Gramzda posma 0,000 – 2,750 km seguma atjaunošana (2 līgumi)