Valsts vietējā autoceļa V1166 Kareļi – Franči posma km 0,000-3,580 seguma atjaunošana