Valsts vietējā autoceļa V1162 Saldus – Kūdras posmu km 4,880-5,030 un km 6,900-7,330 seguma atjaunošana