Valsts vietējā autoceļa V1160 Ezere – Vadakste posma 18,260 – 24,090 km seguma atjaunošana