Valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele – Lestene – Tukums posma km 11,267 – 19,000 seguma atjaunošana