„Valsts reģionālo un vietējo autoceļu segumu periodiskā uzturēšana Centra reģionā”