Valsts reģionālo un vietējo autoceļu seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Latgales reģionā