Valsts reģionālo un vietējo autoceļu seguma atjaunošana Vidzemes reģionā