Valsts reģionālo un vietējo autoceļu seguma atjaunošana Latgales reģionā