Valsts reģionālo un vietējo autoceļu seguma atjaunošana Centra reģionā