Valsts reģionālo autoceļu un valsts vietējā autoceļa seguma atjaunošana Vidzemes reģionā (P3 un P8/V59 – 2 līgumi)