Valsts reģionālo autoceļu segumu periodiskā uzturēšana Vidzemes reģionā