Valsts reģionālo autoceļu segumu periodiskā uzturēšana Latgales reģionā