Valsts reģionālo autoceļu segumu periodiskā uzturēšana Centra reģionā