Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošanas Kurzemes reģionā būvdarbu uzraudzība