Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana Vidzemes reģionā