Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana Kurzemes reģionā