Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana Centra reģionā