Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Vidzemes reģionā