Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Kurzemes reģionā