Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Centra reģionā