Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana Vidzemes reģionā (autoceļi P18 un P24 – 2 līgumi)