Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana Kurzemes reģionā