Valsts reģionālo autoceļu seguma atjaunošana Centra reģionā